9/19/2012

Kehilangan Identiti Kampung di Pinggir Bandar

Semakin maju negara, semakin lupus identiti kampung di pinggir bandar. Itu yang berlaku di negara kita sekarang. Tetapi hanya segelintir yang cakna akan permasalahan ini. Kenapa hal ini boleh berlaku? Di mana peranan seorang Perancang Bandar? Dek terlalu mengejar arus kemodenan dan nilai sekeping kertas, kita hapuskan petempatan nenek moyang kita. Dasar pembangunan yang tidak terkawal mengakibatkan rebakan bandar dan aktiviti guna tanah yang terlalu pesat sehingga melampaui had sempadan bandar.

Kampung Baru Kuala Lumpur

Seharusnya kita mengekalkan penempatan di pinggir bandar supaya dapat mengekalkan ekosistem dan generasi baru dapat merasai kehidupan dan suasana kampung atau pinggir bandar. Masalah rebakan bandar yang berlaku juga menyebabkan tanah-tanah di pinggir bandar tergadai dan dijadikan kawasan komersial, industri serta petempatan terancang. Keperluan masyarakat terhadap kediaman berdensiti rendah juga menjadi salah satu faktor tanah-tanah di pinggir bandar dimajukan dan diambil alih kerana sempadan setiap lot tanah sangat besar.

Terdapat juga sesetengah sektor swasta yang mengambil sebahagian tanah di pinggir bandar untuk dimajukan kerana nilai harga tanah yang rendah. Namun begitu, pampasan yang diberikan tidak setanding dengan harga rumah, tanah serta kebun-kebun penduduk pinggir bandar. Perkara ini berlaku terhadap masyarakat di kampung saya sendiri iaitu di Pengerang. Sedangkan kampung tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan pelancongan kerana lokasinya di tepi pantai dan merupakan kawasan nelayan mencari rezeki.

Hasil dari rebakan bandar turut menjadikan kawasan pinggir bandar menjadi pembangunan berpoket sekali gus mengganggu kestabilan alam sekitar. Hal ini kerana kegiatan pembandaran mengecilkan saiz untuk guna tanah pertanian dan perhutanan. Ia sedikit sebanyak turut mengganggu pembangunan sosial masyarakat pinggir bandar. Aktiviti pembandaran turut menyumbang kepada kesesakan lalu lintas. Kesannya, banyak pencemaran udara dan bunyi berlaku. Pada masa yang sama, ia mengganggu psikologi masyarakat kerana mereka tertekan dengan masalah ini.

Banyak lagi cara untuk mereka memajukan kawasan tersebut. seperti memperkenalkan industri asas tani kepada penduduk pinggir bandar dan juga menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pelancongan. Nilai warisan seni binanya juga boleh dikekalkan supaya menjadikan tarikan kepada masyarakat luar negara.

Seperti yang kita sedia maklum, isu pengambilan atau penjualan tanah-tanah di pinggir bandar banyak berlaku di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur.

Antara contoh pinggir bandar yang diambil alih tanahnya dan akan di 'beli' tanahnya ialah Kampung Abdullah Hukum, Kampung Kerinchi dan Kampung Baru. Mereka seharusnya menjadikan Kampung Morten Melaka sebagai contoh yang terbaik dalam memajukan sesebuah bandar itu sendiri. Kampung ini merupakan satu-satunya kampung yang berada di tengah-tengah bandar Melaka dan identitinya dikekalkan malah dicantikkan lagi.
Identiti Kampung Morten

Petempatan di Kampung Morten
 Antara impak positif dan negatif yang telah dikongsikan oleh pensyarah saya dalam blognya http://dranuarjb.blogspot.com/search/label/kajian%20rebakan%20bandar
dan
http://dranuarjb.blogspot.com/2011/09/118-kajian-kajian-impak-rebakan-bandar.html

Impak positif
(i) Peluang pekerjaan di kawasan bandar utama meningkat.
(ii) Peningkatan pekerjaan sektor tertiary /perkhidmatan.
(iii) Peningkatan pendapatan penduduk.
(iv) Penduduk lebih aktif dalam tenaga kerja – masa berkerja lebih tinggi.
(v) Kadar penyewaan kediaman semakin tinggi.
(vi) ‘Commercialized agriculture’.
(vii) Kemudahan mendapatkan perkhidmatan bandar dan peningkatan kualiti hidup.
(viii) Pasaran rumah lebih luas.
(ix) ‘Modern business-oriented – home office”.
(x) Corak kehidupan mewah.
(xi) Nilai permakanan lebih baik.
(xii) Kesedaran kepada pembangunan.
(xiii) ‘Modernisation’ – urban life style.
(xiv) Peningkatan interaksi masyarakat.

Impak negatif
(i) Kesesakan kawasan kediaman.
(ii) Kesesakan lalulintas.
(iii) ‘Commuting trips’ meningkat.
(iv) Pencemaran alam sekitar.
(v) Aktiviti berkaitan pertanian dan pendapatannya menurun.
(vi) “stress of amenities’.
(vii) ‘Unskilled jobs’ meningkat.
(viii) Ancaman kepada kesihatan penduduk.
(ix) Percanggahan aktiviti guna tanah.
(x) ‘Industri bercampur kediaman’.
(xi) Konflik ‘life style’
(xii) Kenaikan nilai tanah.
(xiii) Pengasingan diri /masyarakat.
(xiv) ‘Culture resistance’.
(xv) Ancaman kepada ‘survival’ ekonomi tempatan.
(xvi) Hubungan kekeluargaan/’kinship’ menjadi longgar.
(xvii) Peningkatan jenayah sosial – kecurian, gang, dadah.
(xviii) Konflik antara kaum.

Impak ketara ke atas penduduk/ persekitaran luar bandar :
1. Memberi kesan kepada peningkatan peluang pekerjaan, penigkatan aktiviti guna tanah, dan perubahan
    corak hidup penduduk luar bandar.
2. Kekurangan tanah di pinggir bandar untuk dibangunkan sebagai kediaman.
3. Kesesakan lalulintas meningkat.
4. Pencemaran alam sekitar yang serius.
5. Pendapatan penduduk meningkat.
6. Peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan ketiga (tertiary) tertumpu di kawasan pinggir bandar.
7. Kenaikan nilai tanah di pinggir bandar yang berterusan.
8. Kadar kebisingan meningkat.
9. Wujudnya ‘home office’ business di sekitar bandar utama.
10. Pebezaan amat ketara dapat dilihat antara masyarakat bandar dengan masyarakat pribumi dari segi
      ekonomi dan corak hidup.
11. Kemudahan asas untuk penduduk pinggir bandar tidak berkembang (stress on amenities).
12. Tumpuan jenis pekerjaan tidak mahir (unskilled jobs) di sekitar pinggir bandar.
13. Dasar ‘Urban Vilage’ dan ‘Smart Growth’ dipakai untuk kawalan perkembangan bandar.
14. Penggunaan kereta persendirian meningkat di sekitar bandar utama.
15. Ancaman ke atas aktiviti pertanian dan ekonomi berasaskan sumber tani sedia ada di pinggir bandar.
16. Jumlah pekerjaan meningkat berganda dalam sektor pekhidmatan (tertiary sector) di sekitar bandar
      utama.
17. Peningkatan jenayah, ‘gangs’, dan jenayah sex dalam komuniti desa pinggir bandar.
18. Permodenan dalam pembangunan diterima secara menyeluruh oleh penduduk sekitar bandar utama.
19. Penghijrahan penduduk desa tinggi ke bandar utama.
20. Perubahan corak hidup bandar ke atas penduduk desa di sekitar bandar.
21. Interaksi desa-bandar berlaku sehingga jarak 30-50 kilometer dari tepubina bandar.
22. Sosioekonomi penduduk tidak berkembang.
23. Mewujudkan satu bentuk komuniti pinggir bandar yang ‘tersendiri’.
24. Institusi tradisional dan agama mempunyai peranan penting dalam komuniti pinggir bandar.
25. Hubungan kekeluargaan/ ‘kinship’dan kejiranan menjadi semakin longgar.
26. Pengaruh bandar masih bergantung pada faktor jarak.
27. Impak positif ketara pada aspek fizikal berbanding aspek sosioekonomi dan sosiobudaya.
28. Interaksi bandar-desa masih kurang significant.

Berikut merupakan isu-isu penjualan tanah pinggir bandar:

Terdapat juga isu harga rumah yang terlalu tinggi:

No comments:

Post a Comment